Splošni pogoji poslovanja

Področja veljave

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave in storitve. Spremembe pogojev in drugi dogovori veljajo le v primerih, ko so sklenjeni pisno. Kupčevi pogoji poslovanja so izključeni v celotnem poslovnem odnosu kupca in prodajalca.
Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. V veljavo stopijo z dnem 01.08.2020 in veljajo do preklica. Pridržujemo si pravico do sprememb pogojev poslovanja brez predhodne najave. Zaradi tega svetujemo, da si pred vsakim nakupom preberete spodaj navedene pogoje poslovanja.

Pomen uporabljenih izrazov:

Prodajalec: Podjetje TOKAM podjetje za zaključna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina d.o.o., Spodnja Ščavnica 74, 9250 Gornja Radgona

Kupec = fizična ali pravna oseba

Cene izdelkov

Cene standardnih izdelkov so določene v splošno veljavnem ceniku. Vse cene so izražene v evrih (€) ter vključujejo ustrezen DDV. Cene izdelkov po meri kupca se dogovorijo v pogodbeno določenem ceniku ali na podlagi ponudbe prodajalca.

Za nestandardne izdelke po naročilu kupca, ki se izdelajo na podlagi tehnične dokumentacije kupca, se cena izdelka določi na podlagi ponudbe prodajalca.

Plačilo

Plačilni rok in plačilni pogoji so določeni v ponudbi prodajalca. Posebni plačilni pogoji morajo biti dogovorjeni v pisni obliki. Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
Po povzetju (plačilo z gotovino ob prevzemu blaga). Če se odločite za plačilo po povzetju, potem boste skupaj s paketom prejeli račun, ki ga boste poravnali dostavnemu uslužbencu.
Predračun (plačilo po predračunu – nakazilo na TRR prodajalaca). Če se odločite za plačilo po predračunu, boste po elektronski pošti prejeli predračun (ta se ne kreira avtomatično, ampak vam ga posredujemo z zamikom).

Za nepravočasna plačila se zaračunajo zakonite zamudne obresti.

Garancija

1) Prodajalec nudi garancijo na vse izdelke v skladu z izročenimi (ali dogovorjenimi) garancijskimi pogoji.

2.) Kvantitativni in kvalitativni prevzem izdelkov se opravi takoj ob podpisu dobavnice oziroma ob prevzemu blaga. Pozneje se tega tipa reklamacij več ne upošteva.

3.) V primeru tovarniške napake lahko kupec reklamira blago. Kupec je dolžan sestaviti reklamacijski zapisnik, ter o vrsti napake obvestiti prodajalca na e-naslov prodajalca, skupaj s prilogami (fotografije). Brez predhodnega pisnega dogovora izdelkov ni mogoče vrniti.

4.) Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posledico škode.

Dobave

Delne dobave so dovoljene. Ob nepravočasnih plačilih lahko podjetje prodajalec dobave zadrži.

Pridržanje lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane last prodajalca do celotnega plačila kupčevega dolga, vključno s stranskimi terjatvami, obrestmi in drugimi stroški.

Prodajalec redno obvešča kupca o zamudah pri plačilu. V primeru insolventnosti, lahko pošlje kupcu seznam blaga s pridržkom lastninske pravice. Kupec mora prodajalcu omogočiti dostop do svojih prostorov, ter prevzem neplačanega blaga. Kupcu je prepovedano dobavljeno blago z lastninskim pridržkom zastaviti, dati v varščino tretji osebi ali prenesti lastništvo na tretjo osebo.

V primeru, da pride do rubeža dobavljenega blaga z lastninskim pridržkom s strani sodišča ali finančne uprave, je potrebno o tem nemudoma obvestiti prodajalca. Lastninski pridržek zajema tudi izdelke, ki so nastali pri predelavi blaga, ki ga je dobavil prodajalec. Če bi bilo blago, ki smo ga dobavili, predelano, povezano ali pomešano s tujim blagom, nam na novem predmetu pripada solastninska pravica oz. solastninska pravica v višini razmerja do vrednosti blaga v tuji lasti v trenutku predelave. V takšnih primerih nastopa kupec kot shranjevalec.

Vse terjatve pri ponovni prodaji blaga, ki je v lasti prodajalca, odstopi kupec že sedaj – v danem primeru v višini solastnine prodajalca – da si prodajalec zagotovi terjatve do naročnika/kupca.

Kupec je na zahtevo prodajalca dolžan svojim odjemalcem sporočiti zalogo in višino terjatev, ki so nastale pri ponovni prodaji in obvestiti svoje odjemalce o odstopu terjatev.

S strani kupca izpeljane dobičke pri ponovni prodaji blaga, ki je pod lastniškim pridržkom prodajalca, je potrebno nemudoma posredovati prodajalcu.

Zaščita podatkov, varstvo podatkov

Prodajalec hrani sledeče podatka kupca: ime in priimek, elektronski naslov naročnika, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, elektronski naslov, kontaktni telefon, pretekla naročila in arhiv komunikacije.

Kupec se izrecno strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Prodajalec bo z vsemi podatki ravnal zaupno. Prodajalec je v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zavezan k varovanju osebnih podatkov kupcev.

Prodajalec, ki je lastnik in upravlja spletni naslov https://shop.tokam.si/ , uporablja pri izvajanju svojih storitev ustrezno programsko opremo ter zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Prodajalec je odgovoren za varovanje osebnih podatkov in bo le-te uporabljal za pošiljanje ponudb, računov, trženjskih aktivnosti in ostalo komunikacijo. V nobenem primeru podatki kupca ne bodo posredovani tretji osebi ali nepooblaščeni osebi. Dostavni službi se zaupa le kupčev naslov za dostavo.

S tem ko kupec navede svojo telefonsko številko in/ali elektronski naslov si prodajalec pridržuje pravico, da jo uporabi za namene obveščanja o izpolnitvi ali v povezavi z izpolnitvijo naročila ter ostalo potrebno komunikacijo z naročnikom.

Kupec ima vedno pravico preklicati soglasje na e-naslov: info@tokam.si . Prodajalec se obvezuje, da bo v primeru preklica nemudoma izbrisal vse osebne podatke, razen če postopek naročila še ni bil do konca izpeljan.

Kraj izpolnitve, sodišče, uporabno pravo

Kraj izpolnitve za vse dobave, dajatve in plačila je Spodnja Ščavnica. Za presojo vseh razmerij veljajo predpisi Republike Slovenije. Ob sporih bo odločalo pristojno sodišče v Murski Soboti.

Končna določila

V kolikor bi posamezni členi teh poslovnih določil postali delno ali v celoti neveljavni, ostane veljavnost ostalih določil nespremenjena.